2017. március 5., vasárnap

A légzés jógikus megközelítése

Korábban már írtam bejegyzést a légzésről, ott elsősorban a testi szintről volt szó, a sejtek oxigénfelvételéről, a tüdőben történő folyamatokról, amelyek szoros kapcsolatban állnak a gerinccel, hiszen az egyenes tartástól nagy mértékben függ az, mennyire van helye a tüdőnek tágulásra és így az oxigén felvételre. Külön kitértem a rekeszizom légzés fontosságára, mely egyik legfontosabb légzőszervünk és szoros kapcsolatban van a belső szervekkel, mint a szív, a tüdő, a máj, stb.

Ezúttal a jóga holisztikus, teljes emberképből történő megközelítést nézzük meg, miért helyez nagy hangsúlyt a legtöbb jóga ág a légzésre. A jóga kifejezést legtöbben egyesülésnek, egyesítésnek, megfékezésnek fordítják. Kevesebbszer esik szó a másik jelentéséről, a szamádiról, ami közönséges fordításban meditációt jelent, illetve az azt meghaladó tudatállapotot, amelyben a tanítvány kitartó gyakorlás után kontrollt szerez saját énje felett és egyesül a legfelsőbb valósággal.

A meditáció és a nagyfokú koncentráció bármely szintjéhez a legelső lépés a helyes légzés elsajátítása. A légzésfolyamat ellenőrzésének vezető szerve pedig a rekeszizom. A jóga tanításai szerint az emberi léleknek ahhoz, hogy a fizikai világba érkezzen, a legfinomabb energiáktól és energia testből indulva egyre durvább burkokat kell felvennie, míg emberré válik és testet ölt. Azt a testet, amivel azonosítjuk magunkat. E test működése, EGÉSZsége, egyensúlya nem csak a külső tényezőktől, de érzékszerveinken túli finomabb erőktől is függ, ide tartoznak elhatározásaink, gondolataink, cselekedeteink, hiedelmeink. Ezért van az, hogy gondolatainkon, cselekedeteinken keresztül saját magunk alakítjuk magunkat. A jóga ahhoz segít hozzá, hogy ezeket az alapigazságokat saját tapasztalatainkon keresztül értsük meg. Ma már a modern orvostudomány is arról beszél, hogy betegségeink nagy része lelki eredetű, tudományos szóval pszichoszomatikus. Ez megmagyarázza azt is, hogy megfelelő testi, fizikai gyakorlással miért fejthetünk ki pozitív hatást testünkre, ezen keresztül a lelkünkre és a pszichénkre, s végső soron kisebb problémákat kezelni tudunk a jógával.
Amikor az egyes gyakorlatokat a legnagyobb figyelem mellett a légzéssel összhangban végezzük, akkor kialakul egy mélyebb tudatosság. A légzés ugyanis egy különleges dolog. Olyan testi funkció, amely egyszerre áll mind a tudatos, mind a vegetatív, azaz a tudattalan irányítás alatt. Ezért egy átjárót képez a kettő között. Segítségével egy átlagos ember számára is lehetővé válik a vegetatív funkciók kontrollálása bizonyos idő után. Jógikus nyelven a légzés közvetlen kapcsolatban van a finomtest legkülső burkával, az energia testtel, így rajta keresztül tapasztalható meg először a finomtest. Az egészséges és szabályos légzés megtanulásával, illetve a légzés és a testi gyakorlatok elsajátításával a mozdulatok nem egyszerű tornagyakorlatok, hanem testtel végzett meditáció lesznek. Amikor a légzéstudatosság a hétköznapok folyamán is fennmarad, az elme összeszedettsége erősödik és már ennyi is elég sokszor kisebb testi problémák, betegségek megszüntetéséhez.

Kozák Krisztina írása